Polityka Cookies

Jeste tutaj: Strona G堯wna » Polityka Cookies

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyra瘸nie zgody na instalacj przez witryn plików cookies podczas ka盥ej wizyty z serwisie mog這by by uci捫liwe. W my郵 nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta mo瞠 wyrazi zgod poprzez odpowiednie ustawienia przegl康arki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawie przegl康arki jest traktowana jako 鈍iadomy wybór u篡tkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny 瘸dnych informacji, z wyj徠kiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi dane informatyczne, w szczególno軼i pliki tekstowe, które przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj帷ym na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj帷ym do nich dost瘼 jest operator niniejszego Serwisu,
 4. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:
  • dostosowania zawarto軼i stron internetowych Serwisu do preferencji U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno軼i pliki te pozwalaj rozpozna urz康zenie U篡tkownika Serwisu i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób U篡tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i;
  • utrzymania sesji U篡tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi瘯i której U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉.
 5. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "sta貫" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy陰czenia oprogramowania (przegl康arki internetowej). "Sta貫" pliki cookies przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika przez czas okre郵ony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni璚ia przez U篡tkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane s nast瘼uj帷e rodzaje plików cookies:
  • "niezb璠ne" pliki cookies, umo磧iwiaj帷e korzystanie z us逝g dost瘼nych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj帷e pliki cookies wykorzystywane do us逝g wymagaj帷ych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s逝膨ce do zapewnienia bezpiecze雟twa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu篡 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajno軼iowe" pliki cookies, umo磧iwiaj帷e zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umo磧iwiaj帷e "zapami皻anie" wybranych przez U篡tkownika ustawie i personalizacj interfejsu U篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z którego pochodzi U篡tkownik, rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umo磧iwiaj帷e dostarczanie U篡tkownikom tre軼i reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie s逝膨ce do przegl康ania stron internetowych (przegl康arka internetowa) domy郵nie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. U篡tkownicy Serwisu mog dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególno軼i w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu w urz康zeniu U篡tkownika Serwisu. Informacje dotycz帷e sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przegl康arkach internetowych znajduj si w dalszej cz窷ci niniejszego dokumentu. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej) oraz w plikach pomocy dost瘼nych w menu przegl康arki.
 8. Operator Serwisu informuje, 瞠 ograniczenia stosowania plików cookies mog wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu wykorzystywane mog by równie przez wspó逍racuj帷ych z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Wi璚ej informacji o plikach cookies znale潭 mo積a na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, U篡tkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików dzia豉j帷ych podobnie do cookies w przegl康arce internetowej.

Pliki takie maj za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach U篡tkownika, jak równie ustawie aplikacji.

Komunikat informuj帷y o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których mo積a legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobra, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i u篡tkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek 廝ód豉 jest traktowana jako wyra瞠nie zgody na zapisywanie na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika plików dzia豉j帷ych podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. nale篡 zaprzesta u篡tkowania aplikacji oraz usun望 j z urz康zenia ko鎍owego.

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wy陰czanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawie plików cookies mo瞠 ró積i si w zale積o軼i od przegl康arki internetowej, z której korzysta u篡tkownik. Informacje na temat plików cookies znajduj si w zak豉dce "Pomoc" w ka盥ej przegl康arce internetowej.

Pliki cookies w przegl康arkach internetowych
W opcjach przegl康arki nale篡 wybra opcj odpowiadaj帷 za ustawienia prywatno軼i:

Google Chrome
Domy郵ne ustawienia przegl康arki Google Chrome zezwalaj na przechowywanie cookies. Aby zmieni ustawienia nale篡:

Microsoft Internet Explorer
Domy郵ne ustawienia przegl康arki Microsoft Internet Explorer zezwalaj na przechowywanie plików cookies, ale blokuj pliki, które mog pochodzi z serwisów niestosuj帷ych polityki prywatno軼i. Aby zmieni ustawienia nale篡:

LUB:

Mozilla Firefox
Domy郵ne ustawienia przegl康arki Mozilla Firefox zezwalaj na przechowywanie plików cookies. Aby zmieni ustawienia nale篡:

Opera
Domy郵ne ustawienia przegl康arki Opera zezwalaj na przechowywanie plików cookies. Aby zmieni ustawienia nale篡:

Safari
Domy郵ne ustawienia przegl康arki Safari zezwalaj na przechowywanie plików cookies. Aby zmieni ustawienia nale篡:

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player u篡wane jest w celu umo磧iwienia U篡tkownikowi dost瘼u do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na 篡wo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które mo積a gra w przegl康arce internetowej), a tak瞠 do dostarczenia U篡tkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player równie u篡wa plików cookies. Dost瘼 do nich mo磧iwy jest dzi瘯i mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przegl康arkach internetowych urz康ze mobilnych
Opis ustawie dost瘼ny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dost瘼nych jest wiele ró積ych przegl康arek internetowych. Szczegó這we informacje na temat ustawie dotycz帷ych plików cookies mo積a uzyska w ustawieniach w menu u篡wanej przegl康arki.

Untitled Document
Napisz do nas lub zadzwo aby doprecyzowa szczeg馧y!
2018 GONTY DREWNIANE - Producent gont闚. All right reserved. Wszystkie prawa zastrzezone
Zadlak Tadeusz - Producent gont闚 drewnianych Podsarnie 14, 34-721 Raba Wyzna
REGON: 490032492 NIP: 7351011961
Polityka Prywatnosci Polityka Cookies Projekt i realizacja: iPolska.com.pl

gonty 鈍ierkowe Zielona G鏎a, drewniane pokrycia dachowe Gorz闚 Wielkopolski, drewniane pokrycia dachowe Bia造stok, producent gont闚 逝panych Gliwice, gonty 逝pane Bytom